FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 • उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निबेदन पत्र 
 • वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र 
 • प्राबिधिक कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन 
 • प्राबिधिक MEASUREMENT BOOK
 • योजनामा भय गरेको कार्यको तस्बिर / फोटो 
 • उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय प्रतिलिपि (कार्य सम्पन्न भएकाले भुक्तानी माग गर्न भनि गरिएको निर्णय 
 • योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिस 
 • खर्चको बिल रु २०००० (बिस हजार ) भन्दा माथिको VAT बिल र कम रकमको PAN बिल अनिवार्य हुनुपर्छ 
 • डोर हाजिरी फारम (प्रमाणित )
 • खर्च सार्बजनिक सूचना फारम (तोकिएको बमोजिमको ढाचामा)
 • बिस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य VAT बिल 
 • सामान ढुवानी गरेको गाडीको बिल बुक र चालक अनुमति पत्र ,निर्माण ब्यबसायी , फर्म , संस्था र कम्पनीको हकमा रु २०००० भन्दा माथिको हकमा कर बिजकनै पेश गर्नुपर्नेछ | भरपाई मान्य हुनेछैन  

 

 • उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निबेदन पत्र 
 • वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र 
 • उक्त अबधि सम्म भए गरेको कार्यको प्राबिधिक मुल्यांकन (रनिंग बिल)
 • प्राबिधिक MEASUREMENT BOOK
 • योजनामा भए गरेको कार्यको तस्बिर / फोटो
 • उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय प्रतिलिपि (रनिंग बिल माग गर्ने भनि गरिएको निर्णय )
 • योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिस 
 • खर्चको बिल रु २०००० भन्दा माथिको VAT बिल र कम रकमको PAN बिल अनिवार्य हुनुपर्नेछ 
 • डोर हाजिर फारम (प्रमाणित )
 • खर्च सार्बजनिक सूचना फारम (तोकिए बमोजिमको ढाचाॅमा )
 • सार्बजनिक परिक्षण फारम (तोकिए बमोजिमको ढाचाॅमा )
 • VAT लाग्ने सामानको हकमा अनिवार्य VAT बिल पेश गर्नुपर्ने 
 • समान ढुवानी गरेको गाडीको बिल बुक र चालक अनुमति पत्र , निर्माण ब्यबसायी , फर्म , संस्था र कम्पनीको हकमा रु २०००० | बिस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर बिजकनै पेश गर्नुपर्नेछ | भरपाई मान्य हुनेछैन| 
 • सर्बसाधारणले देख्ने गरि राखिएको होर्डिग बोर्डको फोटो  
 • उपभोक्ता समितिको निबेदन 
 • उपभोक्ता समिति गठन भएको आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि
 • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको  नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • आयोजनाको लागत अनुमान विवरण
 • उपभोक्ता समिति बाट सम्झाताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय 
 • आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका 
 • खाता संचालन गर्ने पधाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता संचालनको लागि आवश्यक कागजात 
 • योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरि खिचिएको फोटो 
 • योजनाको छाप
 • वडा कार्यालयको सम्झौता गरिदिनु भनि किटान गरिएको सिफारिस पत्र 
 • व्यहोरा सहितको निबेदन 
 • योजना शाखाको  सिफारिस 
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश 
 • निबेदन दर्ता 
 • धरौटी फिर्ताको निर्णय 
 • मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र सिफारिस प्रतिलिपि 
 • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि /१६ वर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • अंशबंडा भए बंडापत्रको प्रतिलिपि 
 • जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र 
 • वडा सचिवको किटानी सिफारिस
 • गत बर्षसम्म  गा.पा लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण 

 

 • वडा कार्यालयमा रित पुर्वकको निबेदन 
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो 
 • व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी(यदि भएमा उधोग बिभाग , बाणिज्य बिभाग , घरेलु उधोग ,अन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट VAT/PAN मा दर्ता , उधोग वाणिज्य संघ   वा अन्य कुनै )
 • घर जग्गा भाडामा लिई ब्यबसाय संचालन गरेको हकमा सम्झौता पत्र 
 • चौतर्फी सधियारको सहमति पत्र 
 • वडाले आवश्यक ठानेको अन्य  कागजात 

सम्पर्क विवरण

ठेगाना : दुम्किबास ,विनयी त्रिबेणी -२ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व

जिमेल: ito.binayitrivenimun@gmail.com

इमेल: info@binayitribenimun.gov.np

सम्पर्क न : ०७८४१६१८२ ,०७८४१६१८५ ,९८४७००६८०२

Youtube